Webradio's

             Klik op de 3 cijfers van uw keus om betreffende radio te beluisteren 
          (om weer terug naar deze pagina te gaan, druk  op backspace s.v.p.)


 100 -  Radio Ambiente
 105 -  Radio Aroma
 110 -  Radio Baranka
 115 -  Direct 92.1 FM
 120 -
 Direct 107.1 FM
 125 -
 Hoyer 1 101.9 FM.
 130 -
 Hoyer 2 105.1 FM.
 135 -
 Paradise
 140 -  B.N.R Nieuwsradio
 145 -  Radio 1
 150 -  Radio 2
 155 -  Wereld Omroep
 
000 -  Surinaamse Zenders

                             
                             

 

     Home

      Contact

     About Me

      Foto's

      Agenda

      Gedichten

      Recepten

      Boeken

      Links

      Webradio's


  
  Vroeger

  
 Log in